Sunday, November 22, 2015

ക്ലാസ്   മൂന്ന്

വാര്‍മഴവില്ല്  

ഈ യൂണി റ്റി ല്‍  രണ്ടു പാഠമാണ് .വാര്‍ മഴവില്ലും  ആകാശ  വാണി യും .
മഹാകവി ജി യുടെ  കവിത യിലൂടെ  ഈ കുട്ടികളില്‍  ചില  ഭാഷാ നേട്ടങ്ങള്‍  എത്തിക്കണം .
1 കവിതകള്‍ കേട്ടു ആസ്വദിക്കുകയും  ആശയ മുള്‍ക്കൊണ്ടു കൊണ്ട് ഈണം .താളം  ഭാവം എന്നിവയോടെ ചൊല്ലി  അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു /
[കാവ്യാസ്വാദന  ഘട്ടത്തിലൂടെ  കുട്ടിയില്‍  കൂടുതല്‍ കവിതകള്‍ കേള്‍ക്കാനും ചൊല്ലാനും  താല്‍പ്പര്യം  ഉണ്ടാകണം ]
സര്‍ഗാത്മക  രചനകളില്‍   ഏര്‍പ്പെടുകയും  രചനകള്‍  ക്ലാസിലെ  പതിപ്പുകള്‍  ,കയ്യെഴുത്തു മാസികകള്‍ എന്നിവയില്‍  ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു .
[വരികള്‍ കൂട്ടി ചേര്‍ക്കുക  എന്ന ഏറ്റവും സര്‍ഗാത്മക മായ  പ്രക്രിയക്ക്‌  ശേഷം  നടക്കേണ്ടത്‌ ]

പ്രക്രിയ ---------------------------------------------------------------------------------പ്രതികരണം 
മഴവില്ലിനെ വരയ്ക്കുകയാണ്  ഒന്നാമത്തെ  വ്യക്തിഗത  പ്രവര്‍ത്തനം 
[പരസ്പര വിലയിരുത്തലും ലഘു  വിവരണവും  [എന്‍റെ  മഴവില്ല് ]ആകാം .
ടീച്ചര്‍  വരച്ച മഴവില്ല്  കാട്ടുന്നു 

ലഘു കവിത ചൊല്ലുന്നു [
.കുട്ടികള്‍ക്ക്  വായിക്കാന്‍ കഴിയും .ആദ്യം അവര്‍ക്ക്  അവസരം നല്‍കാവുന്നതാണ് ,അതിനു ശേഷം അധ്യാപികയ്ക്ക്  മാതൃകാ  വായന ആകാം 
മറ്റൊരു  കവി എങ്ങനെയാണ്  മ്ഴവില്ലി നെക്കുറിച്ച്  പാടിയിരിക്കുന്നതെന്ന്  നോക്കാമോ ?
പാഠപുസ്തകത്തിലെ  കവിത ചൊല്ലുന്നു .

കുട്ടികള്‍  ഗ്രൂപ്പായി  മറ്റു താളങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി  കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നു .
[സ്കോര്‍  നല്‍കി  വിലയിരുത്തല്‍ ]
വിശ കലന വായനയ്ക്ക്  -വ്യക്തി ഗതം 
[പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ തിരിച്ചറിയുന്ന വരികള്‍  പദങ്ങള്‍ അക്ഷരങ്ങള്‍ എന്നിവ അധ്യാപിക  നോട്ട് ചെയ്യണം  .വായനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങള്‍  തയാറായിരിക്കണം /
ചോദ്യങ്ങള്‍ 

[അഭിരാമിനായി   എന്‍റെ മഴവില്‍ ചിത്രം  ഉപയോഗപ്പെടുത്താം  .നിറം കൊടുക്കാം .മഴവില്ല് എന്നെ ഴുതിക്കാം ]
ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ  വരികള്‍ കണ്ടെത്തുന്നു . കവിതയിലെ 
 പ്രയോഗ ഭംഗി .ശ ബ്ദ പ്രത്യേകത .പദ  മേളനം  ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആശ യം 
എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തി  ഗ്രൂപ്പ്   അവതരിപ്പിക്കണം 

[ഗ്രൂപ്പിന് അവര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ചാര്‍ട്ടില്‍  എഴുതി അവതരിപ്പിക്കാം  ]
പൊതു എഡിറ്റിങ്ങിനുഅവരുടെ   ചാര്‍ട്ട്  ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം 
ക്രോഡീകരണം  
ഓരോ ഗ്രൂപ്പും അവതരിപ്പിക്കുന്ന  പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ അധ്യാപിക ബോര്‍ഡില്‍ കുറിക്കണം .കൂട്ടിചേര്‍ക്കലുകള്‍ ഉണ്ടാകണം .

[കരള്‍ നോവുന്നു തുടങ്ങിയ  പ്രയോഗങ്ങള്‍ ..ആസ്വാദ നത്തിന്റെ   സൂചകങ്ങള്‍    സമാന  പദങ്ങള്‍    മുതലായവ .
[കുട്ടിയുടെ നോട്ടു ബുക്കില്‍  അവര്‍ക്ക് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകള്‍  കൂടി ചേര്‍ത്തു എഴുതാം 

ടീച്ചറുടെ   കവിത  വായന .
സ്വതന്ത്ര രചനയിലേക്ക്  

മഴവില്ലിനെക്കുറിച്ചു  സ്വന്തം   കവിതയായാലോ 

ചര്‍ച്ച  
എന്തൊക്കെ  സവിശേഷതകള്‍  
ചര്‍ച്ചയില്‍ നിന്ന് രചനയിലേക്ക് 
വ്യക്തി ഗതം
അവതരണം 
  സ്വയം വിലയിരുത്തല്‍ ]
 ഗ്രൂപ്പില്‍ ചര്‍ച്ച 
അവരവരുടെ  രചന അവതരിപ്പിക്കുന്നു  .
നിര്‍ദ്ദേശ ങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയിലൂടെ  ശേഖ രിക്കുന്നു .
സ്വന്തം രചനയുടെ   മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍ 
എഡിറ്റിംഗ് [വ്യക്തി ഗതം 
അവതരണം 
പതിപ്പാക്കല്‍
പ്രകാശ നം /


[ഈ  പ്രക്രിയ പൂര്‍ണ്ണമല്ല  .എച്ച്  ബി യുടെ  സഹായം അപര്യാപ്തമാണ്  .എങ്കിലും ഈ പഠന  നേട്ടങ്ങള്‍ക്ക്‌  പ്രക്രിയ പര്യപ്തമെന്നു കരുതുന്നു .ടി ബി യിലെ പല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും   വേറിട്ട്‌ നില്‍ക്കുന്നു .അതല്‍പ്പം  പരിഹരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ പോകുന്ന വഴി ഇങ്ങനെ .
പ്രശ്ന  മുണ്ടെങ്കില്‍ പറയുമല്ലോ /

ആഖ്യാനം 

രാത്രിയില്‍  അനു   ഉറങ്ങുമ്പോള്‍  മഴവില്ല് മെല്ലെ  ചിത്രത്തില്‍  നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു .
ഏഴു നിറങ്ങളുള്ള സുന്ദരന്‍ മഴവില്ല് 
അത് അനുവിനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു 
തനിക്കു ജീവന്‍ നല്‍കിയ പ്രിയ കൂട്ടുകാരി .
എങ്കിലും തനിക്കു മാനത്തെ  അമ്മ മേഘത്തിന്റെ  അടുത്തേക്ക് പോകണം .
അത്  മേശ പ്പുരത്ത് നിന്ന് ഒരു കടലാസെടുത്തു .
എന്നിട്ട് നല്ല വടിവില്‍ കുറിക്കാന്‍ തുടങ്ങി 
അനുവിനായി അതിന്‍റെ  സ്വന്തം  കഥ  .
എങ്ങനെ യായിരിക്കും അത് ?
നിങ്ങ ളും  കുറിച്ച് വരൂ 

[ഇത് വീട്ടിലേക്കു  കൊടുത്തു വി ടുന്നു .നാളെ രക്ഷിതാക്കള്‍ എഴുതി ക്കൊടുത്തയച്ച  കഥകള്‍  ഉണ്ടാവും .എന്ത് ചെയ്യും ?]
നിര്‍ദ്ദേശ ങ്ങള്‍  നല്‍കുമല്ലോ .


   .

No comments:

Post a Comment